Snickar’n i Värmland följer i alla arbeten vi utför Byggnadsverkslagen (BVL) och Plan o Bygglagen (PBL). Dessa lagar är styrande för hur branschen genomför byggnation och utgör underlag för särskilda regelverk från myndigheter som Boverket.

För småhusentreprenader följer vi de allmänna bestämmelser för småhusentreprenader -ABS 09.
Dessa allmänna bestämmelser användas för entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) som en som vi utför åt en konsument.
För entreprenaden gäller konsumenttjänstlagen (1985:716) och vad som föreskrivs nedan i dessa bestämmelser.
Häri regleras bl.a.;
Entreprenörens dröjsmål: Entreprenörens rätt till tidsförlängning
Entreprenörens skadeståndsskyldighet
Priser, tid för betalning mm.
Avbeställning
Konsuments dröjesmål
Besikningar

För reparations- och ombyggnadsarbeten använder vi de allmänna bestämmelserna i Hantverkarformuläret 09.
Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas tillsammans med OFFERT (ACCEPT) RUBRICERAD-ENTREPRENAD.
Dessa allmänna bestämmelser är utarbetade av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier.
Häri regleras bl.a.:
Arbetets utförande
Ritningar m.m.
Tillträde – iordningställande
Arbetets avbrytande m.m.
Tilläggsarbete och pristillägg
Entreprenörens rätt till tidsförlängning m.m.
Besiktning
Skadestånd
Beställarens avbeställningsrätt
Entreprenörens försäkringar
Tvist